Home.
FMS-Introductie.
Dag Charters.
Mogelijkheden.
Vaarschema's.
Vaaropleidingen.
Contact.

info@fairwaymaritiem.nl

Telefoon: +31-6-51983230

 

Een “Thuis-Breng” cursus ??

 

Hier helpen wij u bij de opzet en uitvoering van procedures die er op gericht zijn dat uw vaste bemanning voorbereid en in staat is om bij onverwachte ontstentenis van de schipper (ziekte of ongeval aan boord) het schip te varen en hulp in te roepen.

 

Deze procedures en oefeningen omvatten onder andere maar zijn niet beperkt tot:

  1. Reis voorbereiding
  2. Vertrek handelingen
  3. Bekendheid met scheepsgegevens
  4. Bekendheid met voortstuwing (Motor - Zeilen)
  5. Omgaan met veiligheidsmiddelen
  6. Manoeuvreren met het schip
  7. MOB-Manoeuvres
  8. Anker handelingen

Het “Zeemansgebed”

Voor de grote oversteek (van de oceaan) werd voor vertrek, in het “Havenjournaal”, het zgn. “Zeemansgebed” geschreven

Bij vertrek was het schip hecht, dicht en sterk, van alle waterkeringen voorzien, de motoren in orde bevonden, bemanning voltallig en gezond, levensmiddelen en drinkwater, zowel als bunkers voldoende aangevuld, alle brandblus-, reddings- en navigatiemiddelen en uitrusting op deugdelijkheid en volledigheid gecontroleerd, beproefd en in orde bevonden, kaarten volledig en geheel bijgewerkt, alle luiken van de laadruimen van driedubbele presennings voorzien en afgekegd, alsmede ook de lading in de ruimen en aan dek volgens goed zeemansgebruik gestuwd, afgedekt en gesjord, aldus het schip in alleszins vereiste en verantwoorde staat bevonden om de reis te aanvaarden en te volbrengen.


Vaak zorgde dit voor een `aha-erlebnis' bij opvarenden,

waardoor onvolkomenheden op het laatste nippertje

nog recht konden worden gezet.

Uw Veiligheid Is Onze Zorg
Fairway Marine Services